Loading...

Customer Info

Wat mag ik met een foto?
 
Vaak wordt gedacht dat als je een foto of digitaal beeld koopt, dat je ermee kan doen wat je wilt, zeker wanneer je er zelf opstaat. Je hebt de foto immers 'gekocht'... Die gedachte is niet juist.
 
Op foto's gelden regels en wetten (auteursrecht). Wat onder andere inhoud dat de maker het auteursrecht heeft en behoud, zelfs als u het beeld 'koopt'. Echter feitelijk koopt u niet het beeld maar u koopt een licentie om het beeld onder voorwaarden te mogen gebruiken. Dit geldt voor alle gebruikers.
Dat is ook het geval op het moment dat u een foto van het ADH Sportfoto licenseert. U neemt bij ADH Sportfoto een licentie af voor het gebruik van een foto. Die licentie regelt waar u de foto mag gebruiken, voor hoe lang en in welke context. U sluit deze licentie af bij de aankoop van een losse foto.

Een sportfoto kunt u gebruiken in een sportcontext. Gebruik van een sportfoto in een context waar deze overduidelijk niet voor is bedoeld is niet zonder meer toegestaan. Een sportfoto mag u niet in een commerciële context gebruiken tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gekregen van ADH Sportfoto. Ook is bewerking van de foto niet toegestaan zonder toestemming.

Als op de foto's personen staan afgebeeld die door hun populariteit geld verdienen zoals bekende topsporters en artiesten, dan kan portretrecht van toepassing zijn. Bij gebruik, anders dan editoriaal, is ook toestemming van deze afgebeelde persoon nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerde persoon of personen indien portretrecht van toepassing is. Realiseert u zich dat voor de afgebeelde personen de context van groot belang kan zijn.

De licentie die u afsluit is voor éénmalig gebruik, tenzij u andere afspraken hebt gemaakt met ADH Sportfoto. Als u de foto nog eens wilt gebruiken dan dient u een nieuwe licentie af te nemen. U mag de foto na publicatie niet opslaan in uw eigen systeem en dient te worden gewist. 

Met Royalty Free (RF) foto's betaald u de licentie éénmalig en geeft u het recht op meervoudig gebruik, onbeperkte tijdsduur en mag wereldwijd gebruikt worden.
 

Bij ADH Sportfoto zijn Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing.